© Alaric|Powered by LOFTER
人生天地间,忽如远行客。

 谁道飘零不可怜

旧游时节好花天

断肠人去自经年

一片晕红才著雨

几丝柔绿乍和烟

倩魂销尽夕阳前

                                    ——纳兰容若《浣溪沙》

 

已惯天涯莫浪愁
寒云衰草渐成秋
已惯天涯莫浪愁
漫因睡起又登楼
伴我萧萧惟代马
笑人寂寂有牵牛
已惯天涯莫浪冲
劳人只合一生休

残雪凝辉冷画屏
落梅横笛已三更
更无人处月胧明
我是人间惆怅客
知君何事泪纵横
断肠声里忆平生

谁念西风独自凉
萧萧黄叶闭疏窗
谁念西风独自凉
沉思往事立残阳
被酒莫惊春睡重
赌书消得泼茶香
谁念西风独自凉
当时只道是寻常          

                                ——陈奕迅《浣溪沙》